Välkommen till Advokatbyrån Sörmdal AB

Välkommen till Advokatbyrån Sörmdal AB

Din advokat i Uppsala

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå. Ring oss för en kostnadsfri rådgivning gällande frågor rörande Familjerätt, brottmål med mera. Kontakta våra jurister för en kostnadsfri inledande rådgivning gällande vårdnad, boende och umgänge.

Advokatbyrån Sörmdal finns i Uppsala våra jurister arbetar främst med humanjuridik


Vår advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Juristerna på byrån arbetar med familjerättsliga frågor som äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, boende och umgängesrätt. Vi är även behjälpliga vid ekonomisk familjerätt, t.ex. vid frågor om samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, arv och testamente. Utöver detta arbetar vi med tvångsvårdsärenden som LVU, LVM, LPT, LRV, och migrationsrättsliga ärenden som bl.a. arbetstillstånd, asyl, anknytning, förvar och medborgarskap. Vi åtar oss också uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

Vår advokatbyrå besitter mångårig erfarenhet och kompetens och vi företräder våra klienter med stort engagemang och tillgänglighet. Våra jurister har erfarenhet från tidigare arbeten på olika myndigheter som gör att vi i grunden har en enorm kompetens inom de olika rättsområdena. Vi har dessutom tack vare detta, erfarenhet av hur olika typer av ärenden och mål ska hanteras när de olika rättsområdena går in i varandra.

Utöver vårt arbete som offentliga biträden eller försvarare åtar vi oss även uppdrag där vi företräder privatpersoner och företag. Vi har även mångårig erfarenhet av att företräda barn i olika frågor, vilket minst sagt får sägas vara ett känsligt område.

Kontakta oss så erbjuder vi dig en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt personliga ärende.

Utöver vårt arbete som offentligt biträde eller försvarare åtar vi oss även uppdrag där vi företräder privatpersoner och företag.


Vi har även mångårig erfarenhet av att företräda barn i olika frågor, vilket minst sagt får sägas vara ett känsligt område. Våra jurister har även god utländsk språklig och kulturell kompetens då vi behärskar flera andra språk förutom svenska som engelska, franska, tyska, ryska, arabiska, turkiska, kurdiska, azerbajdzjanska, dari och persiska.

Vi kan därför om klienten har annat språk än svenska som sitt modersmål, erbjuda våra klienter en jurist som talar dennes modersmål. Vi har genom vår bakgrund och vårt arbete med utländska klienter fått oss en god förståelse för andra kulturer. Om klientens modersmål är ett som våra jurister saknar kompetens inom, finns även möjligheten att vi anlitar en professionell tolk som närvarar personligen på mötet eller per telefon om så önskas.

Advokat Uppsala, Advokatbyrån Sörmdal - Ring våra jurister för en kostnadsfri dialog

Utöver ovanstående hjälper vi dig även med en eventuell ansökan om rättsskydd eller rättshjälp i samband med ditt ärende eller mål. Rättsskydd finns i de flesta fall att ansöka om i det fall klienten har en hemförsäkring. Rättsskyddet täcker då den största delen av kostnaderna som uppstår vid anlitande av en advokat. I det fall rättsskydd inte är aktuellt, kan du istället ansöka om rättshjälp av staten. Inledningsvis erbjuder vi våra klienter en kostnadsfri rådgivning, då detta även är en förutsättning för att klienten ska beviljas rättshjälp.

Som en advokatbyrå har vi ett ansvar att följa Advokatsamfundets etiska regler, vilket är något en juristfirma inte behöver göra. Detta innebär att en advokat har en skyldighet att följa vissa regler och värderingar, vilka är till för klientens bästa. Dessa kärnvärden är lojalitet, oberoende och konfidentialitet. Det får inte föreligga några intressekonflikter för advokaten, d.v.s. en situation som kan gynna advokaten. Därför kan vi garantera ett högt etiskt och professionellt arbete, som inte alltid kan förväntas av en juristbyrå. Samtliga anställda på en advokatbyrå har en skyldighet att följa dessa regler. Det är dessutom ett krav som ställs på samtliga jurister som vill erhålla en advokattitel och upprätthålla den, förutom kravet på utbildning, godkänd advokatexamen, goda referenser från samtliga kollegor inom juristvärlden. Läs mer: Brottmål

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
familjeratt

Vårt motto är att våra klienter ska känna sig trygga i sitt val av advokatbyrå som i sin tur kommer att agera klientens ombud.


Trots det faktum om att ärendet eller målet ifråga kommer att hanteras i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler så vill vi på Advokatbyrån Sörmdal lägga extra vikt samt tyngd på denna fråga. Din advokat har även en tystnadsplikt, till skillnad från en juristfirma, vilket innebär att allt som sägs mellan advokaten och klienten omfattas av denna tystnadsplikt. Advokaten har alltså ingen skyldighet att för myndigheter berätta om sådant som klienten har berättat, om inte klienten själv önskar detta.

Grundaren av vår byrå är advokat Joakim Sörmdal, som innehar en jurist- och advokatexamen och magisterexamen inom beteendevetenskap. Kombinationen av dessa har i de flesta fall visat sig vara bra och användbar.

Du hittar oss centralt i Uppsala för en första kontakt där vi tittar på ditt ärende. Ta kontakt med oss för en inledande kostnadsfri rådgivning, där du som klient får möjligheten att ta del av information om hur vi bör gå till väga i just ditt ärende. Detta ger också oss möjligheten att kunna erbjuda dig professionell hjälp redan från start. Våra jurister är även verksamma i Örebro.

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokat Uppsala

Advokatbyrån Sörmdal är en byrå med djup förståelse för det som hör till juridiken.

Lång erfarenhet

Med humanjuridiken närmast hjärtat bemöter byrån varje enskilda klient med omsorg.

Advokatbyrå Uppsala

Våra advokater/jurister sätter alltid klientens intressen i fokus.