Vad är LVU?

Ett rättsområde som går under familjerättens juridik är LVU. LVU står för Lagen om omhändertagande av unga. Detta innebär en tvångslag som vinner laga kraft när en minderårig blir omhändertagen enligt denna lag. Ett sådant omhändertagande blir aktuellt när socialtjänsten anser att det råder fråga om risk för ett barns hälsa och utveckling. Det kan vara flera olika parametrar varav några berör barnets hemförhållande och omsorg, missbruk eller kriminalitet, till exempel. Utgångspunkten när LVU blir aktuellt är alltid utifrån vad socialtjänsten anser är för barnets bästa och säkra. Vid en rättsprocess så har du som vårdnadshavare möjlighet att ha ett offentligt biträde vid din sida som hjälper dig att framföra din talan. Leges jurister och advokater hjälper till att agera juridiskt biträde och kan tillgodose all den information en behöver vid en sådan rättsprocess.

Så går ett omhändertagande enligt LVU till

Socialnämnden har i sak en vecka på sig efter ett omhändertagande att inkomma med en ansökan till förvaltningsrätten som sedan i sin tur beslutar om LVU är aktuellt eller inte. Därefter skall en domstol avgöra om omhändertagandet ska kvarstå i väntan på det slutgiltiga beslutet eller om det skall hävas. Inom ungefär en månad så hålls en förhandling där vårdnadshavare får möjligheten att framföra sin talan och då kan det bli aktuellt att ha med sig ett juridiskt biträde (offentligt biträder) som stöttar och hjälper denne/dem att framföra sin sak. När domen sedan kommer så meddelas det huruvida barnet skall vara fortsatt omhändertagen enligt LVU eller inte. Om så är fallet så flyttas barnet till ett familjehem/fosterfamilj. Beslutet omprövas därefter ungefär två gånger årligen om placeringen ska bestå eller inte.

Våra jurister och advokater är erfarna inom LVU-ärenden

Leges medarbetare innehar specialkompetens gällande LVU och åtar sig varje år flertalet LVU fall. Våra jurister och advokater månar om klienten och har förståelse för att det kan innebära en tung process med många känslor och försöker underlätta den i den mån det går. Genom att anlita oss som offentligt biträder så informerar vi om hur processen i rätten går till och rustar dig med den information du behöver inför en eventuell rättsprocess.

En sak som vi alltid uppmanar våra klienter till är att vara samarbetsvilliga oavsett inställning till socialtjänstens beslut och åsikt. Med hjälp av rätt information från oss och rätt stöd så kan vi underlätta detta för dig och se till att du som förälder får föra din talas. I det fall det krävs kan vi även åta oss uppdraget att företräda barnet i form av en särskild företrädare.

Juridisk symbol lege
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.