Migrationsrätt i Uppsala - Advokatbyrån Sörmdal AB

Migrationsrätt eller utlänningsrätt är det rättsområde som omfattar frågor gällande asylrätt, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Utlänningsrätten är ett omfattande och komplext område, och mer specifikt kan det röra sig om frågor som asyl, uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbetstillstånd, uppehållstillstånd på grund av studier, återreseförbud, främlingspass, resedokument, visum, förvar och medborgarskap.

Advokatbyrån Sörmdal AB har omfattande språkkompetens inom migrationsrätten. Våra jurister talar språk som engelska, ryska, tyska, franska, arabiska, persiska, dari, kurdiska, turkiska och azerbajdzjanska. Vid kontakt med oss kan du därför önska prata med en jurist eller advokat som talar just ditt språk.

Många personer söker sig till Sverige av olika anledningar, t.ex. då de har ett behov av skydd utanför sitt hemland och söker asyl, vill studera eller arbeta här, eller vill gifta sig eller flytta ihop med en partner som bor i Sverige.

Om man är i behov av skydd på grund av en viss situation eller hotbild i hemlandet kan man ansöka om asyl i Sverige. Vill man studera i landet kan man ansöka om uppehållstillstånd för studier, eller om man vill arbeta i Sverige kan man då ansöka om ett arbetstillstånd.

I vissa fall söker sig personer till Sverige då de är gifta med en person som är bosatt här, eller vill gifta sig eller sammanbo med en partner som bor i landet. Då kan man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till denna person. I andra fall kan man ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem eller annan närstående, detta kan dock kräva att särskilda villkor behöver vara uppfyllda. För mer om detta kan ni ta kontakt med våra jurister i Uppsala genom att ringa eller skriva till oss.

Asyl i Uppsala genom ditt ombud Advokatbyrån Sörmdal som hjälp

För att en person ska kunna ansöka om asyl krävs att denne befinner sig på plats i Sverige. Alla flyktingar som tagit sig till Sverige har rätten att söka asyl i landet och få sitt ärende prövat.

Vid ansökan om asyl är det viktigt att du får hjälp av en jurist eller advokat för att föra fram din berättelse och dina skäl för asyl i landet. En sådan jurist eller advokat benämns som ditt offentliga biträde och kan utses av Migrationsverket eller om du har ett önskemål om en specifik person, kan denne förordnas som ditt biträde. Din berättelse är av avgörande betydelse för om du kan få asyl eller inte, varför biträdets närvaro är av stor vikt. Det offentliga biträdet representerar dig i ditt asylärende och ska tillvarata dina intressen. Kostnaderna för det offentliga biträdet betalar staten när ett förordnande skett.

För att ditt ärende ska hanteras korrekt och för att dina intressen ska tillvaratas på bästa möjliga sätt krävs att din advokat eller jurist har erfarenhet och kunskap inom migrationsrätten och kring lagstiftningen för detta rättsområde. Det offentliga biträdet bör också ha kunskap om hemlandet, hur läget i landet ser ut, eventuella händelser som inträffat som kan vara avgörande för just ditt ärende, praxis inom rättsområdet som kan vara vägledande inom asylrätten.

Vår advokatbyrå är en av de mest specialiserade byråerna i landet inom just migrationsrätten. Vi har god erfarenhet av arbetet inom utlänningsrätt och de rättsfrågor som omfattas av området. Vi har en god inblick i myndigheters hantering av dessa ärenden och vi har det som krävs för att hjälpa dig som klient att nå framgång.

Advokatbyrån Sördmdal berättar mer

För dig som vill arbeta i Sverige krävs att du har ett arbetstillstånd, eller om du är asylsökande som gjort din identitet sannolik, krävs ett så kallad AT-UND, ett undantag från arbetstillstånd. Som asylsökande med AT-UND kan du även välja att byta spår om du istället vill ansöka om ett arbetstillstånd och du har ett arbete där du arbetat i minst fyra månader för dagen ansökan inges och har minst ett ettårskontrakt. När du söker om ett arbetstillstånd kan du få ett tidsbegränsat sådant, för att senare ansöka om förlängning av detta och få ett permanent uppehållstillstånd.

För att få ett arbetstillstånd krävs att samtliga villkor är uppfyllda och att inga problem eller frågetecken uppstår under en sådan ansökan. Det är därför mycket viktigt att du vänder dig till en advokat eller jurist för att få hjälp med ett sådant ärende, just för att undvika eventuella problem. Vid ärenden om arbetstillstånd förordnas inget offentligt biträde, utan det åligger dig som sökanden själv att anlita ett ombud som kan hjälpa dig med detta.

Kontakta Advokatbyra Uppsala

Har du en partner som är bosatt i Sverige, en person som du ska gifta dig med eller sammanbo med? Då kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till den person som redan bor här och har uppehållstillstånd eller medborgarskap i landet. Huvudregeln är att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska göras vid en svensk ambassad utomlands, eller genom en webbansökan via Migrationsverkets hemsida. När handläggningen av ditt ärende påbörjas kommer du och din partner i Sverige att kallas till separata intervjuer, där syftet är att undersöka om ni har en seriös relation. Din partner behöver också visa att han eller hon uppfyller försörjningskravet som ställs i sådana ärenden. Efter intervjuerna kommer Migrationsverket att fatta ett beslut utifrån det underlag som de har, baserat på handlingar som getts in och intervjuerna som hållits.

Om du funderar på att söka asyl eller ett tillstånd för att vistas i Sverige är du välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Sörmdal i Uppsala för en kostnadsfri inledande rådgivning, där du ges möjligheten att ställa dina frågor och vi ge dig de svar som kan leda dig rätt i ditt ärende.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.