Advokatbyrån Sörmdal besitter ett gäng erfarna brottmålsadvokatter även kallade försvarsadvokater 

Är du misstänkt för ett brott?

Då är det viktigt att en advokat utses som representerar dig och tillvaratar dina rättigheter. Det är också viktigt att denna advokat har särskild erfarenhet inom brottmål. Du har i många fall som misstänkt person rätt till en offentlig försvarare, d.v.s. en försvarare som förordnas av staten och som betalas av staten. Detta kallas vanligen brottmålsadvokat eller försvarsadvokat.

I det fall du inte har rätt till en offentlig försvarare, har du alltid rätt till att anlita en privat försvarare som kan representera dig i ditt ärende eller mål. Kostnaderna för anlitande av en privat försvarare betalas då av dig som klient. Du kan därefter begära att den privata försvararen ska förordnas som offentlig försvarare, vid vilken staten betalar för försvararens kostnader.

Vid kallelse till förhör hos polisen kan detta röra sig om ett intresse av polisen för dig som misstänkt, och det är därför mycket viktigt vad som sägs under förhören och dessutom att du har en försvarsadvokat, gärna med erfarenhet inom brottmål, som är med och representerar dig.

Det är en av dina absoluta rättigheter att ha en försvarsadvokat med dig på förhör hos polisen, och detta är även särskilt viktigt vid ett första förhör. Det är inte ovanligt att polisen gärna håller förhör med en misstänkt utan att försvarsadvokat närvarar, varför det är viktigt att du alltid redan vid första kontakt med polisen ska begära att en advokat närvarar. Detta kan då antingen vara en offentlig försvarare eller en privat försvarare. Det första förhöret med polisen kan i många fall vara av särskild betydelse för fortsättningen i ett ärende, varför det redan då är viktigt att du har en advokat som är med och representerar dig.

Familjeratt Uppsala

Du har rätten att välja den Försvarsadvokat i Uppsala (exempelvis) du önskar ska representera dig i ditt ärende.

Du har rätten att välja den advokat du önskar ska representera dig i ditt ärende. Vid anlitande av en privat försvarare är detta kanske en självklarhet för dig som klient att du kan välja din försvarsadvokat. Det är dock inte lika självklart för alla att man även vid förordnande av offentlig försvarare har rätten att välja den försvarsadvokat man önskar. Vid första kontakten med polisen ska du lämna uppgifter om den advokat du önskar försvara dig i ditt ärende. I samband med detta kan de även avboka eventuellt inbokat förhör till ett nytt datum för att du ska ha möjligheten att ha din försvarsadvokat närvarande under förhöret.

Vårt kontor är belaget i Uppsala, och du är välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Sörmdal AB för en kostnadsfri inledande rådgivning, där vi kan vägleda dig i just ditt specifika ärende och förhoppningsvis även representera dig vid detta.

Advokatbyrån i Uppsala kan även agera ombud som målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott och råkat ut för något där du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation eller helt enkelt behöver någon som kan representera dig och tillvarata dina rättigheter som brottsoffer och ditt intresse i domstolen, ska du vända dig till oss. Ett brottsoffer kallas för målsägande. Enligt lag har du som brottsoffer som blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, rån eller annat brott som kan ge fängelse som påföljd för den som begått brottet, rätt till ett målsägandebiträde.

Du som målsäganden i ett ärende eller mål har rätt att önska ett målsägandebiträde, och även rätt att önska en specifik jurist eller advokat som ditt målsägandebiträde. Detta meddelas till åklagaren eller domstolen, som sedan av domstolen förordnas som målsägandebiträde för dig. Ett målsägandebiträde har som uppgift att tillvarata brottsoffrets intresse under hela processen.

Familjeratt Uppsala Sormdal Advokatbyra

Detta innefattar bland annat att vara med målsäganden som stöd under polisförhör, att ge råd till dig som blivit utsatt och även hjälpa dig vid en eventuell skadeståndstalan. Målsägandebiträdet ska även hjälpa dig med att överklaga och driva vidare frågan i ditt mål till högre instans.

I många fall består en stor del av målsägandebiträdets uppgift att föra din talan om skadestånd, d.v.s. en fråga om ersättning för eventuella personskador, skador på egendom eller för kränkning, när du blivit utsatt för brott. Detta hjälper ditt målsägandebiträde dig med under processen och i domstol. Du som brottsoffer har rätt att välja vilken jurist eller advokat som ska representera dig som målsägandebiträde.

Du är välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån Sörmdal AB för en kostnadsfri stressfri rådgivning. Vårt kontor hittar du centralt i Uppsala, och du kan nå oss genom att besöka oss eller genom att kontakta oss per mejl eller telefon.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.