Advokatfirman Lege innehar hög erfarenhet och kompetens inom brottmål. Våra försvaradvokater och jurister finns i hela landet.

Tilltalad för brott

Vid brottsmisstanke är det viktigt att personen som är misstänkt för brott har en advokat, även kallat ombud, som kan föra dennes talan och yrka på dennes rättigheter. Viktigt att ha i åtanke är att den advokaten som anlitas har särskild kunskap och expertis inom just brottmål om målet går under kategorin brottmål. Som tilltalad har man rätt till en offentlig försvarare som tilldelas av åklagaren i det särskilda målet. Detta bekostas sedan av staten. Vill en däremot önska en särskilt advokat/offentlig försvarare som kan bevaka ens intressen eller som har en specialistkompetens till exempel, så ska en komma med ett underlag på varför byte önskas som domstolen sedan bifaller eller avslår. Lege åtar sig gärna ditt ärende och hjälper dig isåfall med ditt underlag kring eventuellt byte.

Som tilltalad vid brottsmisstanke så kallas klienten oftast till förhör. Här har varje klient rätt att tiga och invänta en offentlig försvarare. Allt som sägs under ett förhör är av vikt vid ett eventuellt, framtida åtal och därmed är det oerhört viktigt att du som tilltalad har koll på dina rättigheter innan du yttrar dig i målet. Det är en rättighet för dig som misstänkt att ha antingen en offentlig försvarare eller en privat försvarare med dig. Särskilt första förhöret kan vara av stor vikt för utredningen och därför bör du så tidigt som möjligt önska och kräva en försvarare som kan bevaka dina rättigheter och intressen. Denna försvarare kommer sedan komma att framföra din talan och företräda dig i kommande process. Detta är viktigt för det slutgiltiga utgångsläget såväl som för din egen trygghet under processens gång. Är du bosatt i Uppsala eller utanför Uppsala? Vi på Lege är flexibla och åker landet över för att bistå med vår expertis.

home-office-g4bd26340d_1920

Rätten att välja din offentliga försvarare

Som advokater och jurister på Lege advokatfirma anser vi att det är av stor vikt att du som tilltalad för brott är medveten om din egen rätt till försvarare. Det kan handla om en offentlig försvarare eller en privat försvarare, oavsett så är det oerhört viktigt att du är medveten om att det är du själv som väljer. Vem som skall tillförordnas din försvarare och vem som ska föra din talan samt bevaka dina rättigheter, är alltid ditt val i slutändan. Givetvis kan valet baras utifrån ekonomiska skäl och ibland är du beroende av att rätten skall godkänna ditt val som en offentlig försvarare. Detta är för att rätten ska stå för kostnaden. I de fall rätten nekar ditt fal att företräda dig som offentlig försvarare så kan du själv behöva stå för kostnaden vid fällande dom.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att reda ut alla frågor: kring allt som rör dina rättigheter till offentlig försvarare samt kostnadsfrågor kring detta. Vår önskan är att hitta den bästa lösningen för dig samtidigt som du får hjälp av ett biträde med lämplig erfarenhet och kompetens inom just ditt område.

För din rätt till en rättssäker process!

Utsatt för brott? Vi agerar även målsägandebiträde.

Att vara målsägande innebär att man antingen blivit utsatt för ett brott eller är den som har rätt till ersättning eller skadestånd, etc, i ett mål. Som målsägande har man i stället för en offentlig försvarare, rätt till ett målsägandebiträde. Denna person för din talan och bevakar dina rättigheter genom hela processen. Det kan vara en mental trygghet såväl som rättslig trygghet. Det viktigaste är att målsägandebiträdet står vid din sida genom hel. Den som blivit utsatt för ett brott som kan ge fängelse som påföljd har rätt att bli tilldelat ett målsägandebiträde.

Ofta blir målsäganden tilldelat ett biträde, men precis som när en är tilltalad för brott så har en likväl rätt till att bestämma själv och önska själv när en är utsatt för brott. Som målsägande har du alltså rätt att önska såväl en specifik advokatbyrå som en särskild jurist. Vi på Lege advokatfirma har jurister och advokater som är specialiserade på just brottmål och kan därmed erbjuda ett tryggt och säkert målsägandebiträde.

Förhör målsägande.

Ska du som målsägande bli förhörd i ditt mål? Då har du rätt att ha ett målsägande biträde närvarande. Detta gäller såklart även när det är du som är utsatt för brott. Det är av stor vikt att du får det stöd och den information du behöver genom hela processen. Kanske ska du göra ett skadestånds-anspråk? Då är det viktigt att du vet vad som är rimligt och skäligt så att den rättvisa som du förtjänar skipas.  Är du missnöjd med utgången i ditt mål? Då kan ett målsägandebiträde hjälpa dig med en överklagan. Vi på Lege vill underlätta och stödja våra klienter i den mån det går. En rättsprocess är påfrestande och kan framkalla stress och därav prioriterar vi att bistå och avlasta genomgående under processen.

Den som blivit utsatt för brott har alltid rätt få hjälp av ett målsägande biträde och vi på Lege rekommenderar samtliga till att önska och kräva detta biträde så tidigt som möjligt i processen. Det är viktigt att varje individ har någon som bevakar dennes huvudsakliga rättigheter.

Du som målsägande är välkommen att ta kontakt med våra jurister. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri inledande rådgivning, årets alla dagar. Är du osäker på vilken typ av hjälp du behöver? Ring oss så vägleder vi dig. Vi finns benägna i Uppsala men du finner oss även runt om i landet då vi är flexibla och tar oss runt landet. Allt för att hjälpa våra klienter, vare sig dom befinner sig i Uppsala, Stockholm eller längre norr eller söderut.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.